درباره و تماس با ما

محمد علی ابراهیمی

محمد علی ابراهیمی هستم . از کودکی دوست داشتم انسان موفقی باشم . آن زمانها موفقیت را مترادف با ثروت، قدرت، شهرت و مقام می دانستم. برای همین از همان کودکی اکثر اوقات به مغازه پدرم می رفتم و درمغازه بعضی از دوستان هم کار می کردم .همیشه توی ذهنم یه پازل گم شده داشتم . با اینکه در آمد خوبی کسب می کردم ولی هیچ زمان آن رضایت کافی را از خود و زندگی نداشتم .صبح ها کسل از خواب بیدار میشدم . با همه بحث می کردم و دنبال شکست دادن افراد بودم . بحثهای فوتبالی سیاسی، اجتماعی، و…من را تبدیل کرده بود به یک آدم ناراضی و همیشه مخالف . زندگی برای من معنای خاصی نداشت. تا اینکه یک روز با خواندن این جمله مسیر زندگیم تغییر کرد :
” دوست دارید بعد از مرگ در مراسم تدفین از شما به چه عنوانی یاد کنند.”
این جمله باعث شد به خود بیام و متوجه این مطلب شوم که هر انسانی با دلیلی متولد شده و باید ماموریتی را که در این دنیا دارد پیدا کند و به پایان برساند و علت اصلی سر در گمی و حال بد ما به خاطر ندانستن این ماموریت هست . متوجه شدم که بزرگترین سرمایه انسان خود اوست و ما باید برای هرچه بهتر شدن روی خود سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم از همه جهات رشد کنیم . اگر من تغییر نکنم رشد نمی کنم و اگر رشد نکنم در اصل زندگی نخواهم کرد. پس در همین راستا شروع به مطالعه و تحقیق در مورد خودشناسی کردم تا بتوانم رسالت وجودی و آن ماموریتی که به خاطر آن به این دنیا آمده ام را پیدا کنم .بعد از اینکه وارد این مسیر زیبا شدم آرامشی شگرف تمام وجود من را فرا گرفت و اینجا بود که تصمیم گرفتم در این زمینه بیشتر کار و مطالعه کنم . در اولین قدم شروع به سرمایه گذاری روی خود و شرکت در دوره های آموزشی مختلف نزد اساتید به نام موفقیت ایرانی و خارجی نمودم.
و در گام بعد تصمیم گرفتم این دانش و آرامش را با دیگران به اشتراک بگذارم تا آنها هم در این سفر زیبا با من همراه شوند و از این سر در گمی رهایی پیدا کنند و با کمک هم بتوانیم دنیا را جای بهتری برای زندگی کنیم زیرا ترقی دادن دیگران یکی از بزرگترین لذتهای دنیاست.