تمام مطالب دسته بندی: دسته‌بندی نشده
داستان مرد و گنج

داستان مرد و گنج

به مردی از اهالی بغداد ارثی رسیده بود،اما در مدت زمان کوتاهی اموال خود را از دست می دهد. مرد که چنین می بیند؛ برآستان پروردگار دست نیاز بلند می کند. شروع به گریه و زاری می کند، و از خداوند خواستار گشایش درکارهایش می‌شود. اشک بر گونه‌هایش جاری می گردد. خداوند مهربان که اخلاص ویکرنگی او را می بیند به ناله‌های مرد پاسخ می دهد. مرد به خواب می رود و هاتفی درخواب به او پیغام می دهد که گنجی در مصر پنهان است . سپس نشانی دقیق گنج را به او می دهد و به سفر تشویقش می کند. مرد با تحمّل سختی و مشقّت فراوان راهی مصر می‌شود . دست خالی راه می افتد و چون به […]